Monday, 20 May 2013

Definisi pengurusan

Istilah pengurusan merujuk kepada  satu set keinginan yang direkabentuk untuk meninggikan dan mengarahkan kerja yang ditentukan. Jadi bagi sesetengah keadaan, setiap orang itu adalah pengurus sekalipun hanya dengan bertindak ke atas diri dan urusan peribadi.  


 Apabila seseorang itu berkumpul bersama-sama dalam satu hubungan yang formal seperti dalam sebuah organisasi maka pengurusan menjadi satu bidang aktiviti yang utama. 


Organisasi lebih menekankan  pentingnya teori-teori dan model yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang rasional atau berakliah dengan model-model tertentu yang berkait dengan objektif organisasi itu sendiri.


 Di sini terdapat 4 definisi pengurusan yang telah dikemukakan, iaitu:-

1. Ialah satu proses dimana kerja dapat dilaksanakan dengan mengembeling sumber manusia serta membimbing dan memberi motivasi kepada usaha mereka ke arah pencapaian objektif organisasi. (Hilgert & Leonard).

2. Pengurusan ialah usaha pencapaian objektif organisasi melalui sumber manusia dan sumber teknikal dengan cara yang paling efektif. (Boona dan Kurtz).  

3. Pengurusan adalah satu proses mengkoordinasi sumber manusia dengan sumber yang lain dalam sesuatu organisasi bagi mencapai tujuan dan matlamat organisasi tersebut. (Gitmen & Mc Daniel).

4. Pengurusan ialah satu proses perancangan, perlaksanaan, pengarahan dan kawalan perlakuan organisasi. (Wager & Hokenback).Sumber :

No comments:

Post a Comment