Friday, 8 June 2012

Contoh Permainan kecil1.0       TAJUK- PERMAINAN KECIL

            Pukul Dan Menang & Mencungkil Dan Masuk

2.0       MATLAMAT
·         Mengaplikasikan pergerakan asas yang telah dipelajari melalui permainan kecil.
·         Membentuk pelajar yang sihat dari segi fizikal dan mental.
·         Memupuk semangat kerjasama dalam kalangan ahli kumpulan ketika beraktiviti

3.0       OBJEKTIF

3.1      Meningkatkan kemahiran membuat keputusan berasaskan kemahiran teknikal dan   strategi.
3.2      Mengalakkan kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah mengikut kategori permainan yang ditetapkan.
3.3       Membangunkan semangat kesukanan yang baik.
3.4       Pelajar dapat mengaplikasikan pergerakan asas secara tidak langsung.

4.0       TARIKH
            29 Mac 2011

5.0       JANGKA MASA
            Jam 8.00 pagi (30 minit)

6.0       TEMPAT
            Padang Boling  -  Gimnasium IPG Kampus Dato’ Razali Ismail

7.0       KUMPULAN SASARAN
            Melibatkan murid Tahap 1

8.0       BILANGAN PESERTA
            16 orang ( 4 pasukan)

9.1          JAWATANKUASA KERJA
                Penaung                                              : En. Mohammad bin Ngah ( Pengarah IPG KDRI )
                Penasihat                                            : En. Mohd Eddy bin Abdullah ( Pensyarah )
                Pengerusi                                            : Norizzati bt. Mohd Adenan
                Setiausaha                                          : Ismail bin Morad
                AJK Alatan                                        : Ammar Aizat Abdul yaser
                : Mohd Ariff bin Mohammed
AJK Persiapan Tempat                          : Aizzatfitri Omar
                                                                            : Ainasyuhada Anuar9.2          SENARAI NAMA PESERTA


KUMPULAN A
KUMPULAN B
KUMPULAN C
KUMPULAN D
Haniff
Muzaffar
Fadzilah
Fatin
Barr
Ismail
Halimah
Nazmi
Armazurin
Anas
Aishah
Amira
Fariq
Fakhriz
Noraini
Syamsul
               


9.3          SENARAI SEMAK


                9.3.1      SEBELUM PERLAKSANAAN PERMAINAN

BIL
PERKARA
YA
TIDAK
CATATAN
1
Membentuk jawatankuasa kumpulan dan merancang jadual pertandingan.2
Memastikan keadaan kesihatan murid.3
memastikan pakaian murid sesuai dengan aktiviti permainan.4
Memastikan murid memanaskan badan.5
Penyediaan dan penyemakan alatan.6

Memberi penerangan mengenai aktiviti yang ingin dijalankan.9.3.2      SEMASA PERLAKSANAAN PERMAINAN
 
BIL
PERKARA
YA
TIDAK
CATATAN
1
 Memastikan alat yang ingin digunakan selamat.2
.Memastikan alat dalam keadaan sempurna dan mencukupi.3
Memastikan keadaan kesihatan pelajar.4
Memastikan pelajar memanaskan badan dengan cara yang betul.5
Memberikan penerangan dan melaksanakan demonstrasi permainan.6
Mengendalikan pengagihan kumpulan.7
Memastikan pelajar mengambil tempat yang betul di padang permainan.8
Pengadil mengambil tempat masing-masing.                                                              

9.3.3      SELEPAS PERLAKSANAAN PERMAINAN

BIL
PERKARA
YA
TIDAK
CATATAN
1
Mengumumkan keputusan.2
Mendapatkan maklum balas daripada peserta.3
Memastikan alat yang dipulangkan dalam keadaan yang sempurna dan mencukupi.4
Menyimpan alatan permainan di dalam stor.


9.3.4      SENARAI ALATAN

ALATAN
KUANTITI
Botol
18
Kayu hoki
4
Bola hoki
4
Tali skipping
12
Kon
1010.2.1   PERMAINAN 1

PUKUL DAN MENANG


Masa : 5 minit
Cara bermain:
1)    Peserta berdiri di belakang garisan yang ditetapkan iaitu 15m dari sasaran.
2)    Peserta dikehendaki memukul bola hoki ke sasaran dengan kayu hoki dengan hanya sekali pukul sahaja ke sasaran.
3)    Kiraan mata akan dikira atau dinilai melalui jatuhan botol yang berbeza mata kiraan.
4)    Botol akan dilabelkan mengikut warna yang mewakili mata tertentu.
·         Merah             : 1 mata
·         Biru                 : 2 mata
·         Oren               : 3 mata
·         Purple            : 4 mata
5)    Permainan dilaksanakan sebanyak satu pusingan.
6)    Kumpulan yang mengumpul mata tertinggi akan dikira pemenang.

Syarat-syarat :
1)    Peserta dikehendaki memukul bola hoki ke dalam kawasan yang ditetapkan.
2)    Pemain hendaklah memukul bola hoki dari belakang garisan.
3)    Pemain hanya dibenarkan memukul,bukan menolak.
4)    Peserta akan dikira batal jika melebihi garisan.
10.2.2  PERMAINAN  2

MENCUNGKIL DAN MASUK


Masa : 5 minit
Cara bermain:                               
1)    Peserta berdiri pada jarak 8 meter dari sasaran.
2)    Peserta A dikehendaki menolak bola hoki kepada peserta B. Peserta B dikehendaki menahan dan menguis bola hoki (scooping) dengan mengunakan kayu hoki ke sasaran yangg ditetapkan.
3)    Kiraan mata akan dikira/dinilai apabila kuisan bola jatuh di kawasan yang mempunyai mata yang berbeza.
4)    Terdapat 3 kawasan untuk mendapatkan mata bagi setiap kuisan,mata yang diberikan ialah 5 markah,3 markah  dan 1 markah.
5)    Kumpulan yang mengumpul mata tertinggi akan dikira pemenang.
6)    Masa yang diberikan ialah hanya  5 minit.

Syarat-syarat :
1)    Peserta dikehendaki menguis(scoop) bola ke kawasan yang telah ditetapkan.
2)    Peserta hendaklah menguis bola hoki dari belakang garisan.
3)    Peserta hanya dibenarkan menguis(scoop) bola sahaja, bukan memukul.
4)    Peserta akan dikira batal jika melebihi  garisan yang ditetapkan.


 
10.3  JADUAL PERLAWANAN


Kumpulan A
Pukul Dan Menang  (Mengelecek 3 sketel dan memukul)

Skor
Jatuhan Botol
Markah
1


2


3


4


Jumlah Jatuhan BotolMencungkil Dan Masuk (Menolak, menahan,  mencungkil dan skor)

Skor

Bilangan Bola Masuk
Markah
1


3


5


Jumlah skor
___________________________________________________________________
Jumlah Markah=


Kumpulan B
Pukul Dan Menang  (Mengelecek 3 sketel dan memukul)

Skor
Jatuhan Botol
Markah
1


2


3


4


Jumlah Jatuhan BotolMencungkil Dan Masuk (Menolak, menahan,  mencungkil skor)

Skor

Bilangan Bola Masuk
Markah
1


3


5


Jumlah skor
___________________________________________________________________
Jumlah Markah=


 

11.0  Rumusan

Dalam Program Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah , permainan kanak-kanak  memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan kognitif  dan metafizik kanak-kanak. Melalui amali permainan kanak-kanak ini saya dapat merumuskan bahawa terdapat 4 jenis permainan kanak-kanak iaitu pukulan,serangan, jaringan dan sasaran. Setelah membuat kertas kerja untuk permainan kanak-kanak , kumpulan kami mendapati bahawa  banyak aspek yang perlu diambil kira semasa merancang  sesuatu aktiviti. Hal yang demikian kerana, aspek-aspek ini penting untuk diambil kira bagi memastikan keberkesanan sesuatu permainan terutamanya dari segi keselamatan.
            Selain itu, permainan yang dijalankan seharusnya melibatkan semua  pemain kerana melaui cara ini kita akan dapat melatih mereka supaya aktif. Mereka perlu dibahagikan secara berkumpulan supaya dapat menanamkan semangat berpasukan dalam kalangan mereka serta menambahkan sikap berdaya saing untuk menang. Kesimpulannya, perancangan melalui kertas kerja dapat membantu kumpulan kami untuk merancang sesuatu aktiviti permainan secara berkesan supaya metlamat dan objektif aktiviti permainan dapat dicapai.


No comments:

Post a Comment